Çevre Politikası ve Taahhüdü

Çevre Politikamız

Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

 • İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
 • Üretim ve Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır.
 • Sürdürmekte olduğumuz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini, tüm proseslerimizde uygulamakta ve takip etmekteyiz.
 • Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek, proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız.
 • Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.
 • Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.
 • Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.
 • Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.
 • Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

Çevre Taahhüdümüz

Altınok Deri Konfeksiyon İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Üst Yönetimi olarak;

 • Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,
 • Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,
 • Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,
 • Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,
 • Tüm faaliyetlerin öneminin çalışanlarımıza duyurulacağını,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Selçuk Büncü